De Radioclub is tijdelijk gesloten ivm de corona maatregelen

Radioclub de Bevelanden was founded in 1988 and has since then been the clubhouse for the local radioamateurs. The club is an independent radioclub, not related to any of the national radioamateur leagues.

We are located in the southwest part of the Netherlands, in the province of Zeeland. WW-locator is JO11WM. The building used to be a tracking station for the government.

http://aprs.fi/?lat=51.534&lng=3.875&z=11&mt=satellite
Our GPS location is:
Lat. 51,534d N, or 51d 32,04m N or 51d 32m 2s N
Long. 3,875d E, or 3d 52,55m E or 3d 52m 33s E

 

Local repeater is PI3GOE (145.775 MHz, ctcss 88.5hz).

A request in Dutch for our regular visitors:
Veel van onze leden en zeker de leden van de Radioclub weten dat het in stand houden van een clubgebouw jaarlijks een behoorlijke hoeveelheid geld kost. 

Helaas is het aantal leden dat lid is van de Radioclub de laatste jaren achteruit gegaan. Het bedrag wat elke jaar nodig is om het gebouw te exploiteren is omhoog gegaan zodat er nu een relatief klein aantal leden de kosten hiervoor dragen. Het zou voor het voortbestaan van de Radioclub helpen als we meer leden zouden hebben. Het lidmaatschap is EURO 100,-  Wilt u lid worden? Bezoek dan de Radioclub eens tijdens de openingstijden of als er een lid aanwezig is en vraag hoe u lid kan worden.

Wilt u geen lid worden maar toch een bijdrage leveren? Dit kan op twee manieren:
- U kunt een donatie doen. Elk bedrag is welkom. Dit kan contant in de Radioclub maar ook door overmaking van het bedrag op rekening 38.05.10.316 Rabobank Oosterschelde t.n.v Radioclub de Bevelanden te Goes. Vermeldt even dat het een donatie is.

http://anti-inflammatory-medication.info http://stop-infections.net

- U bent een regelmatige of sporadische bezoeker van de Radioclub? Dan kunt u de Radioclub helpen door het kopen van consumpties. De volledige winst van de verkoop van consumpties is voor de Radioclub. Elk kopje koffie of drankje tijdens een bezoek helpt.