Dit is de informatie pagina van Veron A33 Noord en Zuid Beveland.

Onze afdeling gebruikt het clubgebouw van Radioclub de Bevelanden voor de vrijdagavond en zaterdagmiddag. 

We doen al onze activiteiten in samenwerking met de Radioclub. Voor activiteiten verwijzen we u dan ook graag naar de Agenda van Radioclub de Bevelanden.

Van oudsher was de afdelingsbijeenkomst altijd op de laatste vrijdag van de maand, behalve in juli. Doordat we nu elke week de beschikking hebben over het clubgebouw is er niet meer een maandelijkse bijeenkomst. Lezingen en eventuele bestuur mededelingen zullen echter zoveel mogelijk worden georganiseerd op de laatste vrijdag van de maand. Als u maar één avond in de maand tijd heeft, zorg dan dat u op de laatste vrijdag van de maand in het clubgebouw kunt zijn. Op die manier kunnen we de traditionele afdelingsbijeenkomst voortzetten.

Bestuur:

Voorzitter: Coen Vermaire, PA5KM.

Secretaris: Henk Remijn, PA5KT (tijdelijk)

Penningmeester: Henk Remijn, PA5KT

Informatie over de afdeling kunt u horen op PI3GOE op 145.775.

Zie ook: https://www.facebook.com/Veron-afdeling-33-488068178062183/