Het weekend van 20-21 april was een groot succes! Met dank aan alle bezoekers, organisatoren en vrijwilligers.

Zo'n 70 mensen zijn bij ons op bezoek geweest, verdeeld over de twee dagen. Ziehier enige foto’s van het weekend:

Aantal verbindingen (HF en VHF)

totaal 2605 (2556 HF en 49 VHF)
52   80m
725 40m
548 30m
532 20m
405 17m
224 15m
20   12m
49   10m
49   2m

Gebruikte modes : CW SSB FM FT8 RTTY

Clublog last 10 PA75GOLF